Poštovani učenici

Nastavnim planom i programom za ekonomske škole predvidjeno je savladavanje samo jedne vrste korespondencije POSLOVNE – PRIVREDNE.

Nadam se da će vam ovaj blog pomoći prilikom usvajanja novih znanja, a kasnije biti i koristan podsetnik kada budete primenjivali naučeno u praksi.

Prof Sanja Erić Bedov

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Uvod u blog

Forme poslovnih pisama

Šta je to korespondencija?

Reč korespondencija potiče od latinske reči co-rrespondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska, dopisivanje.

Poslovna korespondencija se još naziva i poslovna prepiska. Nastavite sa čitanjem

2 komentara

Objavljeno pod Uvod u korespondenciju